• Tworzenie infrastruktury sieci światłowodowych, LAN i WAN, (spawanie, pomiary, analiza wyników)
 • Budowanie sieci strukturalnych
 • Projektowanie i instalacja systemów zabezpieczeń i kontroli dostępu
 • Telewizja przemysłowa (monitoring IP)
 • Instalacje elektryczne i pomiary ochronne,
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów związanych ze świadczonymi usługami
Firma SF Instal świadczy usługi w następującym zakresie

Budowa sieci światłowodowych:
1.) spawanie światłowodów:

 • wielomodowych,
 • jednomodowych,

2.) pomiary złącz i kabli światłowodowych,

 • analiza dwustronna reflektogramów,
 • inspekcja optyczna i czyszczenie złącz,
 • terminowanie złącz na światłowodach POF,
 • budowa kanalizacji kablowej.

Budowa systemów zabezpieczeń:

 • projektowanie, montaż i konserwacja systemów alarmowych,
 • montaż kontroli dostępu,
 • montaż systemów monitoringu wizyjnego,
 • montaż zintegrowanych systemów zabezpieczenia

Wykonywanie instalacji elektrycznych i pomiarów ochronnych:

 • pomiary ochronne instalacji elektrycznych,
 • montaż instalacji elektrycznych dedykowanych